Bezpieczeństwo i higiena pracy w Poznaniu


Każdy z nas wie, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, bo brak jego prowadzi do wypadków i nie tylko tych na ulicy, lecz również w zakładach pracy. I często kończy się to uszkodzeniem ciała, pobytem w szpitalu, długim leczeniem, rehabilitacją a bywa i tak, że trwałym kalectwem. Niemało jest też przypadków śmierci spowodowanych brakiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Dlatego wszędzie konieczne jest zwracanie uwagi na to, co jest przedmiotem naszego działania i dlatego, aby nie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków zasady bhp Poznań egzekwuje w każdym przypadku. Poznań to miasto, w którym panuje porządek i nie tylko na ulicy, lecz również w zakładach pracy, w których bezwarunkowo wymagane jest przyswojenie sobie przez pracowników, jak i przez pracodawców zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Bo zasady bhp dotyczą nie tylko pracowników, lecz dotyczą także kadry kierowniczej, która ma ogromny wpływ na to, aby pracownik w zakładzie pracy był bezpieczny a będzie taki, gdy wszystkie maszyny i narzędzia, którymi się posługuje będą sprawne. Poza tym na bezpieczeństwo pracownika wpływa także jego stan zdrowia a więc pracownik nie może być chory, ani też przemęczony. W ramach higieny pracy zapewniane są pracownikom nie tylko bezpłatne badania lekarskie, lecz również możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego w dogodnym dla niego terminie a także praca w takiej liczbie godzin, aby nie wpływała ona ujemnie na stan zdrowia pracownika. Bo przemęczony pracownik jest narażony na wypadek w pracy, gdyż jego uwaga i koncentracja jest zaburzona. Jego reakcje także są spowolnione, bo pracownik jest senny i wyczerpany. W takiej sytuacji często dochodzi do wypadków w pracy a konsekwencję tego ponosi często nie tylko sam pracownik, lecz również może ponieść wielu ludzi znajdujących się wokół, jak jest na przykłady, gdy przemęczony kierowca wsiada za kierownicę i prowadzi autobus. Również w zakładzie pracy jedna osoba może wciągnąć w niebezpieczną sytuację innych pracowników, bo wykonywane prace są różne. I dlatego w każdej sytuacji ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz jeszcze: www.bhp-prometeo.pl