Reklama w formie filmu?

Ktoś kiedyś powiedział, że obraz mówi o wiele więcej, niż słowa. Przysłowie głosi wręcz, że jest on równoważny niemal tysiącowi słów. Co to oznacza? Że w morzu konkurencji nie wystarczy dziś tylko mówić. Co więcej, szum informacyjny sprawia, że ludzie nie chcą już słuchać tych wszystkich reklam, gdzie słowa płyną, jak potoki. Reklama więc coraz […]