Kamera termowizyjna – zastosowania w domu


Kamera termowizyjna służy do wykrywania temperatury przedmiotów za pomocą promieniowania podczerwonego, ciepła i światła widzialnego. Im wyższa temperatura obiektu, tym więcej promieniowania emituje. Można to zaobserwować na wyświetlaczu kamery termowizyjnej.
Wykorzystuje się je do oglądania obiektów, przedmiotów, które generują promieniowanie na podstawie różnicy temperatur.
Kamery termowizyjne nie przenikają przedmiotów, a pokazują różne kolory w zależności od ciepła jakie wydzielają.
Korzyści z kamery to:
– obserwowanie pomieszczeń,
– wykrywanie obiektów,
– obserwowanie ogrodu,
– możliwość obserwowania bez światła widzialnego,
– wykorzystywanie promieniowania podczerwonego,
– korzystanie z ciepła przedmiotów,
– sprawdzanie instalacji elektrycznej.
Kamery termowizyjne są stosunkowo drogie. Dostępne są również różne kursy, uczące korzystania z niej. Powszechną usługą, którą oferują niektóre firmy ochroniarskie jest badanie domu kamerą termowizyjną. Montują je na posesjach, by podglądać co dzieje się w domu, ogrodzie.
Niektórzy fanatycy duchów wykorzystują je do wykrywania energii paranormalnej. Mają kamery różnej wielkości i o różnych natężeniach. Badanie domu kamerą termowizyjną w celu poszukiwania duchów zazwyczaj odbywa się w nocy, gdy jest ciemno. Łowcy duchów rozstawiają je po całej posesji, obserwują energię i natężenie promieniowania.
Badanie domu kamerą termowizyjną odbywa się również w chatach, w których nie ma prądu, w piwnicy czy ciemnym zadrzewionym ogrodzie. Za jej pomocą można sprawdzić sprawność instalacji elektrycznej, która wytwarza temperaturę przenikającą przez ściany/panele/kafle, wykryć gaz, sprawdzić instalacje ogrzewania podłogowego oraz znaleźć usterkę w różnych urządzeniach mechanicznych.
Podczas budowania nowego obiektu kamery mogą pomóc w poprawnym zamontowaniu instalacji, sprawdzeniu ścian, czy podczas montowania pieca gazowego.
Kamery termowizyjne można również wykorzystać do sprawdzania ogniw słonecznych, które znajdują się na panelach słonecznych.

Odwiedź nas na: termostop.pl