Bezpieczeństwo i higiena pracy w Poznaniu

Każdy z nas wie, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, bo brak jego prowadzi do wypadków i nie tylko tych na ulicy, lecz również w zakładach pracy. I często kończy się to uszkodzeniem ciała, pobytem w szpitalu, długim leczeniem, rehabilitacją a bywa i tak, że trwałym kalectwem. Niemało jest też przypadków śmierci spowodowanych brakiem zachowania zasad […]

BHP jest nudne? A kto tak powiedział?

Szkolenia BHP każdemu kojarzą się z siedzeniem na nudnym wykładzie i oglądaniem prezentacji, na których cięgle pokazywane są jakieś obrazki z nudnymi objaśnieniami. Nikt szkoleń BHP za bardzo nie lubi, ale czy aby na pewno? Każdy z nas idzie do pracy po to by później przynieść do domu pensję, dzięki której później będzie mógł żyć. […]